Jang Geun Suk, Lee Hong Ki, Jung Yong Hwa y Park Shin Hye en You’re beautiful.